Rate this post

Email Marketing là gì

Email Marketing sự khám phá của bạn khi bạn đầy bản lĩnh thực sự. Tôi nghĩ bạn nên dùng công cụ này để tìm kiếm khách hàng. Đặt biệt hơn bạn có thể định vị được thương hiệu của bạn.

Email Marketing | Email Marketing là gì | Email Marketing hiệu quả
Email Markeitng là gì

Email marketing là một hình thức của tiếp thị trực tiếp trong đó sử dụng thư điện tử như một phương tiện giao tiếp thông điệp thương mại hoặc gây quỹ cho khán giả một. Trong nghĩa rộng của nó, mỗi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hay hiện tại có thể được coi là email marketing. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng để tham khảo mang tính cá nhân nhưng tôi nghĩ khái niệm này cũng chiếm phần trăm khá chính xác  về suy nghĩ chung của tất cả mọi người:

  • Gửi thư điện tử với mục đích tăng cường mối quan hệ của một thương gia với khách hàng hiện tại hoặc trước đó, để khuyến khích lòng trung thành của khách hàng và kinh doanh lặp lại,
  • Gửi thư điện tử với mục đích có được khách hàng mới hoặc thuyết phục khách hàng hiện tại để mua một cái gì đó ngay lập tức,
  • Thêm quảng cáo tin nhắn email được gửi bởi các công ty khác để khách hàng của họ, và
  • Gửi thư điện tử trên Internet, như thư điện tử đã làm và không tồn tại bên ngoài Internet(ví dụ, mạng email và FIDO).

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các công ty Hoa Kỳ đã chi 400 triệu đô la Mỹ trong việc quảng cáo bằng email trong năm 2006.

Theo wilipedia

gửi thư điện tử với mục đích có được khách hàng mới hoặc thuyết phục khách hàng hiện tại đểmua một cái gì đó ngay lập tức,
thêm quảng cáo tin nhắn email được gửi bởi các công ty khác để khách hàng của họ, và
gửi thư điện tử trên Internet, như thư điện tử đã làm và không tồn tại bên ngoài Internet (ví dụ, mạng email và FIDO).

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng Hoa Kỳ công ty mình đã chi 400 triệu đô la Mỹ trên thị emailtrong năm 2006

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *