Tag Archives: Nội dung là vua

Làm thế nào bạn nhận biết được rằng nội dung bạn tạo ra là tốt!

Trong một thế giới hậu Hummingbird, chúng ta đều biết vấn đề nội dung. Tuy nhiên, nhiều SEOER vẫn đang cố gắng bám theo Hummingbird để có được cái gọi là chuẩn seo về nội dung – Chuẩn SEO theo thuật toán google. Nếu bạn đã nói, “Tôi không phải là một nhà văn”, hoặc, “Làm