Rate this post

ĐỘ BẢO MẬT WEBSITE DỰA VÀO 5 PLUGIN HÀNG ĐẦU

5 plugin bảo hàng cao nhất cho WORPERSS: (1) Login Lockdown, ( 2) WP Security Scan ( 3 ) Antivirus for WordPress ( 4 ) WordPress File Monitor ( 5 ) Secure WordPress

PLUGIN
PLUGIN

Thứ 1: Plugin login lockdown

Login LockDown có chức năng chính là theo dõi IP và thời gian truy cặp thất bại của người có ý định muốn phá website của bạn. Nếu người đó  có ý định phá website ở cùng 1 địa chỉ IP có nhiều đợt truy cập nhiều thì Login LockDown có chức ngăn chặn việc truy cập này.

=> Bạn muốn cài đặt plugin này hãy vào đường link sau: http://wordpress.org/Copy và past nhé => Search nhé

Thứ 2: WP Security Scan

WP Security Scan giúp bảo mật website về mật khẩu, thêm vào đó là phân quyền trên các thư mục “tập tin” khác nhau về cớ sở dữ liệu đồng thời ẩn đi nguồn thiết kế WORPRESS, bảo vệ nguồn admin ( Thí dụ: cho phép bạn có thể đổi ” admin” )

=> Bạn muốn cài đặt plugin này hãy vào đường link sau: http://wordpress.org/Copy và past nhé => Search nhé

Thứ 3: Antivirus for WordPress

Antivirus for WordPress có chức năng thông báo sự rủi ro về Viruses, worms và malware trong blog của bạn. Khi plugin quét toàn bộ website của bạn => Giúp bạn có thể phòng tránh 1 số rủi ro cao về sự xâm nhập Viruses, worms và malware.

=> Bạn muốn cài đặt plugin này hãy vào đường link sau: http://wordpress.org/Copy và past nhé => Search nhé

Thứ 4: WordPress File Monitor

WordPress File Monitor có chức năng quản lý mọi sự thay đổi vềthêm, xóa, sửa bài viếttrên  website khi co sự thay đổi bất kỳ sẽ có 1 thông báo gửi về Email admin.=> Tạo sự admin tốt nhất cho sự đột nhập phá website.

=> Bạn muốn cài đặt plugin này hãy vào đường link sau: http://wordpress.org/Copy và past nhé => Search nhé

Thứ 5: Secure WordPress

Secure WordPress giúp xóa bỏ thông tin lỗi trên trang đăng nhập; thêm index.html vào thư mục plugin; xóa bỏ wp-version ngoại trừ khu vực admin; xóa bỏ Really Simple Discovery, Windows Live Writer; xóa bỏ các thông tin cập nhật chính, thông tin cập nhật theme, plugin cho các tài khoản non-admin; dấu wp-version trong backend-dashboard cho các tài khoản non-admin; thêm string cho WP Scanner; ngăn chặn các truy vấn xấu.

=> Bạn muốn cài đặt plugin này hãy vào đường link sau: http://wordpress.org/ Copy và past nhé => Search nhé

>>> Xem thêm: đào tạo seo

>>> Xem thêm: cách viết url chuẩn trong seo

3 thoughts on “5 PLUGIN BẢO MẬT CHO WORDPRESS

  1. Pingback: NOFOLLOW | SEO WEBSITE | DỊCH VỤ SEO WEBSITE HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

  2. Pingback: 9 thủ thuật bảo mật Wordpress tốt nhất - Phần 1 — CÔNG TY SEO WEBSITE SEO HP | DỊCH VỤ SEO WEBSITE HÀNG ĐẦU

  3. Pingback: 9 thủ thuật bảo mật Wordpress tốt nhất - Phần 2 — CÔNG TY SEO WEBSITE SEO HP | DỊCH VỤ SEO WEBSITE HÀNG ĐẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *