Rate this post

Việc ứng dụng của kênh Internet vào các hoạt động Marketing của cá nhân – doanh nghiêp với mục đích để tiếp thị sản phẩm chính mình 1 cách hiệu quả!

Digital Marketing ( Tiếp thị số ): Là hình thức ứng dụng Internet vào việc marketing và truyền thông!

>> Năm 2015 Digital Marketing là 1 ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp B2B

digital_marketing

Digital Marketing có 3 đặc điểm:

– Phương tiện kỷ thuật số

– Tiếp cận khách hàng trong môi trường kỷ thuật số

– Tương tác với khách hàng!

Digital Marketing = traditional Media

– Measurable (có khả năng đo lường)

– Targetable (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)

– Optimize able ( có thể tối ưu)

– Addressable (xác định)

– Interactively (có tính tương tác)

– Relevancy ( tính liên quan)

– Viral able (có khả năng phát tán)

–  Accountable

Tiếp thị số là hình thức diễn ra các hoạt động với mục đích quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Trên cơ sở sử dụng kênh quảng cáo là ” trực tuyến ” dưới dạng cơ sở dữ liệu. Đồng thời có thể tiếp thị chính xác khách hàng vào từng giai đoạn thời điểm khách hàng. Hơn thế nữa tạo được sự cá nhân hóa và chi phí hợp lý!

Chiếm 1 trong các kênh tiếp thị Twitter đã bán được 1 triệu USD giúp hãng DELL tiến lên 1 vị thế trên thị trường marketing vào năm 2009 -> Nên áp dụng bán hàng trên mạng xã hội.

Tiếp thị số hoạt động Marketing diễn ra dựa trên phương tiện điện tử, như: website, email, phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng

Các kênh của Digital Marketing:

– Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)

– Email marketing (Tiếp thị qua email)

– SEO – Search Engine Optimization (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm) – seo web

– Online PR (PR trực tuyến)

– Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)

– Social Media

Các công cụ – phương tiện của Digital Marketing đang tiếp tục mở rộng và phát triển vì thế các bạn sẽ được UPDATE.

One thought on “Khái niệm Digital Marketing là gì?

  1. Pingback: Năm 2015 Digital Marketing là 1 ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp B2B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *