Rate this post

LỊCH CẬP NHẬT PAGERANK

Theo thông tin cập nhật PAGERANK từ các chuyên gia SEO.

Năm 2012 trôi qua đem lại nhiều cảm xúc dành cho thế giới SEO nói chúng và các SEOER nói riêng, 2012 qua đi 2013 lại đến các SEOER đang nôn nao đón chờ đợ cập nhật PAGERANK trong năm 2013.

LỊCH CẬP NHẬT PAGERANK GOOGLE

Lịch cập nhật PR năm 2013 của Google:
Mặc dù lịch và thời gian cập nhật pr trong năm 2013 không được phát ngôn chính thức từ đại diện Google. Nhưng dựa trên quy tắc của những đợt cập nhật trước và dự đoán của các SEOer lâu năm, khoảng 3 tháng Google sẽ update PR một lần. Lịch cập nhật PR năm 2013 của Google dự kiến nhu sau:

Lần thứ nhất: Dự kiến từ ngày 28/01– 05/02
Lần thứ hai: Dự kiến từ ngày 28/06 – 06/07
Lần thứ ba: Dự kiến từ ngày 29/09 – 05/10
Lần thứ tư: Là lần cập nhật cuối cùng trong năm, trong khoảng ngày 25/12 – 29/12

Lần thứ hai: Dự kiến từ ngày 28/06 – 06/07 <<<< theo thông tin google đưa ra là 3 tháng 1 lần ! Mà sao ở đây lại cuối tháng 6

các bạn có ý kiến ý gì về lịch cập nhật sắp tới!

                                                                                                                                                                                                      Nguồn: seo website

One thought on “LỊCH CẬP NHẬT PAGERANK NĂM 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *